δέρετον

δέρετον
δέρω
skin
pres imperat act 2nd dual
δέρω
skin
pres ind act 3rd dual
δέρω
skin
pres ind act 2nd dual
δέρω
skin
imperf ind act 2nd dual (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”